U kunt ons steunen!


U kunt de stichting Vrienden van De Brink op verschillende manieren steunen, namelijk door:

  • donateur te worden
  • giften
  • periodieke schenkingen
  • erfenissen en legaten.

Donateur worden

U kunt de stichting Vrienden van De Brink machtigen om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven. Onderaan deze pagina treft u een formulier aan waarmee u zich bij ons kunt melden als donateur.

 

Giften

U kunt een gift doen door eenmalig een bedrag over te maken aan de stichting Vrienden van De Brink. Dit bedrag kunt u storten op het IBAN (International Bank Account Number) van de stichting: NL 11 RABO 0366.5610.14. Iedere gift, groot of klein, aan de stichting Vrienden van De Brink is heel welkom. Bij giften boven de € 100,- ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.

 

Periodieke schenkingen

Als u regelmatig geld wilt geven aan de stichting, dan kan het de moeite waard zijn om uw schenkingen notarieel te laten vastleggen. Daarmee legt u vast welk bedrag u jaarlijks wilt schenken. Voor de stichting zijn periodieke schenkingen erg aantrekkelijk. De stichting kan hierdoor immers op een vast bedrag rekenen en is daarmee verzekerd van een structurele bron van inkomsten. Op deze manier kan de stichting Vrienden van De Brink beter plannen wat er met het geld wordt gedaan. Deze vorm van schenken is fiscaal aantrekkelijk U kunt – afhankelijk van het geldende tarief voor de inkomstenbelasting – tot 53% van de schenking terugkrijgen.

 

Erfenissen en legaten

Stichting Vrienden van De Brink streeft naar structurele ondersteuning van de cliënten van De Brink. Erfenissen en legaten kunnen ook helpen om de projecten uit te voeren. De stichting stelt het daarom bijzonder op prijs als u haar op deze bijzondere manier wilt ondersteunen. In uw testament maakt u uw persoonlijke wensen over uw nalatenschap kenbaar. Een notaris kan u daarbij helpen. U kunt de stichting Vrienden van De Brink benoemen als (mede)erfgenaam of u kunt een bepaald bedrag in de vorm van een legaat nalaten.

 

ANBI

De stichting Vrienden van De Brink is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Daarnaast is de stichting geen schenkingrecht verschuldigd over de door haar ontvangen giften. Verkrijgingen uit nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting. Met andere woorden: de belastingdienst stimuleert het geven van een bijdrage aan onze stichting.

 

Steun de stichting

Door de stichting Vrienden van De Brink zijn in het verleden al veel grote en kleine projecten gerealiseerd. Met uw steun kunnen we ook in de toekomst nog vele projecten realiseren voor de cliënten van De Brink. Voorbeelden van grote projecten zijn: de stiltetuin/herinneringstuin, de bewegingsbanken, het zwembad, het educatief agrarisch centrum de Kiep en de speeltuin met aangepaste speeltoestellen. Daarnaast heeft de stichting Vrienden van De Brink de inrichting van de nieuwe kaarsenmakerij gefinancierd en is er een knielbus (een bus speciaal ontworpen voor rolstoelenvervoer) aangeschaft. Kleinere projecten zijn bijvoorbeeld: het huifbed, tweelingfietsen, grote driewielers, skelters en tandems, hangmatten, een zandwatertafel, muziekinstrumenten, zonneschalen, zitzakken, waterbedden en vogelnestschommels. Alle gulle gevers: bedankt!

 

Vrienden worden

Mocht u een 'vriend van de Brink' willen worden, download dan de onderstaande donateursopgave. U kunt deze ingevuld opsturen naar:

 

Stichting Vrienden van De Brink

p/a Visio De Brink

Veenweg 20

9481 TJ VRIES

 

U kunt het ingevulde formulier ook mailen naar vriendenvandebrink@gmail.com. 

Download
Donateursopgave
Donateursopgave.docx
Microsoft Word document 17.1 KB

Profiteren van fiscale voordelen?

Omdat onze stichting een ANBI-status heeft kunt u, als u besluit om donateur te worden, profiteren van fiscale voordelen. In dat geval dient u bij uw aanmelding wel gebruik te maken van het onderstaande formulier! Ga daarbij als volgt te werk:

  • download het onderstaande document en druk het af
  • vul het formulier in en stuur het naar het bovengenoemde adres
  • u ontvangt na enige tijd het formulier ondertekend door ons terug
  • u bewaart het ondertekende formulier als bewijs voor de Belastingdienst

U kunt het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar vriendenvandebrink@gmail.com.

Download
Gebruik dit formulier als u uw gift fiscaal wilt aftrekken
Overeenkomst voor een periodieke gift.do
Microsoft Word document 16.7 KB